Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu. Odrobina historii...
Pierwsza placówka opiekuńcza dla osób dorosłych w Tarnobrzegu. Wybudowana od podstaw w 1994r. z inicjatywy ówczesnego Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu i jego dyrektora Felicji Jachimowicz.
Wojewoda Tarnobrzeski zarządzeniem z 25.08.1994r. utworzył z dniem 01.10.1994r. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu jako samodzielną jednostkę organizacyjną.
Pierwszym dyrektorem placówki wyłonionym w drodze konkursu, została powołana przez panią Wojewodę Janinę Sagatowską (senator IV kadencji w latach 1997–2001) pani Genowefa Pytlak, z wykształcenia mgr polityki społecznej. Drugim i obecnym dyrektorem placówki wyłonionym również w drodze konkursu jest pani Maria Wrzos, z wykształcenia mgr pedagogiki.


 

Dzisiaj
DPS w Tarnobrzegu to placówka otwierająca swoje progi dla ludzi samotnych, starszych i chorych. Nasz dom jest przeznaczony dla osób przewlekle, somatycznie chorych i posiada 60 miejsc, gdzie zapewnia się całodobową pielęgnację chorych. Mieszkańcy przebywają tutaj pod troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu (pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, pedagog, terapeuta, pokojowe, rehabilitanci, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog).


Siedziba Domu zlokalizowana jest w centrum miasta, przy peryferyjnej ulicy Kurasia; ulica jednokierunkowa, rzadko używana przez pojazdy. Przy jezdni znajdują się parkingi dla odwiedzających DPS.
Dom otacza duży ogród, w którym odpoczywają i spacerują mieszkańcy. Ogród to ponad 40 arów zagospodarowanych różnorodnymi krzewami i drzewami z fontanną pośrodku pergoli, skalniakami, dużym oczkiem wodnym z kolorowymi liliami i rybami, stałym ogrodowym kominkiem grillowym. Wewnątrz Domu znajdują się ryby akwariowe, żółwie, pies - rezydent "odwiedzający chorych".
W ogrodzie odbywają się imprezy organizowane dla mieszkańców: "Majówki", "Sobótki", pieczenie kiełbasek, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.
W ciągu roku mieszkańcy uczestniczą w organizowanych świętach, np. uroczystej kolacji wigilijnej, uroczystym śniadniu wielkanocnym, dniu seniora i innych.
Wykwalifikowany personel w liczbie 42 osób zapewnia całodobową opiekę, terapię i aktywizację dostosowaną indywidualnie oraz opiekę psychologiczna. Staramy się, aby Dom Pomocy Społecznej nie był tylko z nazwy pomocny - lecz przede wszystkim miał klimat domu rodzinnego,gdzie każdy czuje się potrzebny i ważny.