Adres do korespondencji

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg

DAROWIZNY
konto 35 1240 2744 1111 0000 4004 4653
Bank PeKaO

Dane kontaktowe

tel. 15 821 32 54
wew.15 FAX
wew.24 Dyrektor
wew.26 Księgowość
wew.19 Kadry
wew.25 Pracownik socjalny
wew.13 Pielęgniarki, opiekunki

e-mail: dpstbg@wp.pl

Dane do FAKTURY VAT

NABYWCA:
Gmina Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32; 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672079199

ODBIORCA:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Kurasia 7; 39-400 Tarnobrzeg

napisz do nas
0 + 8 =